Disclaimer

©copyright

Alle rechten van mijn website zijn eigendom van TAZZ Office & Sales management. Niets uit mijn site mag zonder mijn schriftelijke toestemming worden gebruikt en/of opgeslagen worden. Wijzigen van de inhoud van mijn site is verboden. Sommige pagina’s van mijn website bevatten beelden die onder mijn auteursrecht of onder het auteursrecht van mijn relaties vallen.

Mijn website is gericht op serviceverlening en informatieverstrekking. Ik stel de inhoud zorgvuldig samen en streef naar volledigheid en actualiteit. Echter kan ik geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. De informatie die ik op mijn website verstrek, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Bezoekers van mijn website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op mijn website. Ik aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op mijn website gepubliceerde informatie. Dat geldt ook voor het gebruik van alle andere websites die via hyperlinks aan mijn website zijn gekoppeld.

In principe is mijn website altijd toegankelijk. Echter kan mijn website ook tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Ik zal daarmee dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het feit dat de website voor een bepaalde periode of geheel niet meer beschikbaar is.

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.